Pečení velikonočního beránka

Děvčata ze soc. činnosti s paní vychovatelkou Douskovou upekly velikonočního beránka.

Bez komentářů.