Po stopách K. J. Erbena

Žáci tercie vyrazili v pátek 4. září na cyklistický výlet do Miletína a okolí, aby poznali místa, kde žil a tvořil K. J. Erben. Z Hořic jsme vyrazili přes Dachova k rybníku Povolír, kde byla první zastávka. Studenti tam na hrázi zahráli scénku z balady Vodník. Nechyběly ani rekvizity, které si vezli celou cestu na zádech. Poté už jsme zamířili do Miletína. Tam jsme měli domluvenou prohlídku miletínského podzemí. Pokračovali jsme k Erbenovu rodnému domku, kolem Polednice a popraviště k Miletínským lázním. U každého zastavení měli studenti připravený krátký příspěvek nebo scénku, abychom věděli, se kterou z balad místo souvisí. Cíl cesty ale souvisel s jiným českým velikánem a měl být pro studenty překvapením. Byla to jeskyně J. A. Komenského, která se nachází v lesích poblíž Horního Dehtova. Podle legendy se tam měl schovávat v době, kdy pobýval v Bílé Třemešné. Cestou k jeskyni jsme se ještě zastavili u hradiště Šluspárk, kde kdysi žil loupeživý rytíř Zbyhoň. Výlet se nám vydařil a už se těšíme na příště.

Bez komentářů.