Seznámení s prací střediska Triangl

Jsem moc ráda, že v úterý dne 16.11 přijaly mé pozvání sociální pracovnice paní Mgr. Lada Neradová a paní Mgr. Julliana Cubera, aby seznámily třídu 3.S (formou on-line) a třídu 4.S s náplní své každodenní práce ve středisku Triangl – Salinger, z.s, Hradec Králové. Aktuálně se nám tato problematika hodila k doplnění výukového bloku Sociální péče s rodinou.

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je podporovat rodiny s dětmi ve zvládání obtížných životních situací, které nedokáží samy vlastními silami překonat. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ve věku 0-18 let nacházející se v situaci, se kterou si nevědí rady a která ohrožuje zdravý a bezpečný vývoj dítěte. Takové situace jsou spojeny například s péčí o dítě, výchovu  dítěte, komunikaci v rodině, jednání s úřady a dalšími odborníky.

Studenti mohli poznat, jak vypadá v praxi sanace rodiny, jaké kazuistiky a příběhy rodin jsou sociálními pracovníky denně řešeny. V rámci skupinové práci si mohli zkusit na „vlastní kůži“ roli sociálního pracovníka při práci s problémovými rodinami, když navrhovali konkrétní opatření. Byl to velice přínosný a inspirující vhled podtrhující smyslnost této profese.

 

Bez komentářů.