Soutěž v německém jazyce

Každoroční jazyková soutěž v německém jazyce proběhla na gymnáziu ve dvou kategoriích, II. B a III. B. V první prověřili své znalosti a pohotovost při poslechu, popisu obrázku a následné konverzaci žáci kvarty, ve druhé studenti šestého ročníku a jeden student  oboru sociální činnost.

Výsledky:

I. kategorie:

  1. místo – Markéta Sankovičová
  2. místo – Anna Zálešáková
  3. místo – Anna Dovičovičová

II. Kategorie:

  1. místo – Matěj Novotný
  2. místo – Anna Zineckerová
  3. místo – Pavel Blatný
Bez komentářů.