Výběrové řízení na “Vybavení Center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami –dodávka GPS mobilní navigace “

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na “Vybavení Center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami –dodávka GPS mobilní navigace “.

V přílohách naleznete Výzvu k podání nabídky, Technickou specifikaci předmětu plnění VZ, Čestné prohlášení, Krycí list nabídky a Vzor kupní smlouvy.

V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je v pondělí 29. 6. 2020 do 09.00 hodin.

Luboš Petera
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola,příspěvková organizaceRiegrova 1403, Hořice 508 01

+420 725 060 358

+420 493 623 021

IČ: 06 668 364

DIČ: CZ06668364

 

Příloha č.1 – Technická specifikace

Příloha č.2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

Příloha č.4 – Kupní smlouva

Výzva k podání nabídky

 

Bez komentářů.