Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady – zástupci pedagogických pracovníků

Ve dnech 11.,15. a 16.11.2021 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků školy.

Pedagogičtí pracovníci zvolili za členy školské rady:

  • Mgr. Pavlu Skořepovou
  • Ing. Alici Votavovou

Výsledky voleb do školské rady – zástupci zákonných zástupců žáků a zletilých žáků

Ve dnech 18. a 19.11.2021 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků školy.

Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci školy zvolili za členy školské rady:

  • Miroslava Másla – rodič nezletilého žáka
  • Radka Němečka, PhD. – rodič nezletilého žáka

Na základě výsledků voleb a na základě jmenování zřizovatele (KHK) byla ustanovena školská rada na následující tříleté období. Složení rady je k dispozici zde.

Bez komentářů.