Výstava prací studentů SPŠKS

V rámci výchovy k výtvarnému umění studentky 1. ročníku sociální činnosti shlédly se svojí skupinovou vychovatelkou paní Dufkovou práce studentů SPŠKS.

Bez komentářů.