Dětská farma aneb po stopách Eduarda Štorcha

Třída 1. S sociální činnost se vydala do Ostroměře, rodiště Eduarda Štorcha, aby navštívila muzeum a prohlédla si knihy, náčrtky, dokumenty a dobové oblečení spojené s tímto pedagogem, vedoucím Dětské farmy v Praze-Libni a hlavně i spisovatelem. K exemplářům, které jsme mohli vidět, patří jeho knihy o pravěku – např. Lovci mamutů, Hrdina Nik, Zlomený meč nebo U veliké řeky.  Některé knihy byly přeloženy i do angličtiny, francouzštiny nebo polštiny. Překvapením pro nás bylo jeho nahlédnutí i do raných dějin Přemyslovců. Svědčí o tom kniha Libuše a Přemysl. Protože v rámci našeho vyučovacího předmětu Základy pedagogiky byla cílem exkurze hlavně jeho práce s dětmi, zaujaly nás především materiály, které jsou spojené s jeho působením v Praze. Ve dvacátých letech 20. století vedl totiž již zmíněnou Dětskou farmu. Děti trávily čas v přírodě, kterou poznávaly i v rámci letních výjezdů a táborů nejen u nás, ale i u moře na ostrově Korčula.

Muzeum je věnováno i osobnostem jako je režisér Karel Zeman (film Cesta do pravěku) nebo loutkař Matěj Kopecký.

Bez komentářů.