Zkoušky z myslivosti

V letošním školním roce měli poprvé možnost studenti 4.ročníku oboru Agropodnikání v rámci volitelného předmětu ODO absolvovat kurz adeptů o první lovecký lístek zakončený zkouškou z myslivosti. V průběhu roku se žáci zúčastnili několika honů, nácviku střelby a mnoha dalších mysliveckých aktivit. Jejich celoroční snažení bylo završeno 22.3.2019 závěrečnou zkouškou z myslivosti. Všem úspěšným absolventům gratulujeme a přejeme po myslivecku „Lovu zdar“.

 

Bez komentářů.