Změna termínu v rámci organizace školního roku pro 2. a 3. ročník denní formy vzdělávání na vyšší odborné škole ve školním roce 2020/21

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

S ohledem na protiepidemická opatření, platná ke dni 15. března 2021, dochází ke změně organizace školního roku 2020/21 pro studenty 2. a 3. ročníku vyšší odborné školy, oboru Veřejnosprávní činnost,  denní formy vzdělávání, na  Zemědělské akademii a Gymnáziu Hořice – střední škole a vyšší odborné škole, příspěvkové organizaci.

 

2. ročník: letní zkouškové období 12. – 30. dubna 2021

 Pokud to bude možné, následuje 8 týdnů odborné praxe.

S ohledem na tuto skutečnost dojde i ke změně termínu předání potvrzení a zprávy z odborné praxe II. ročník VOŠ denní.

 

3. ročník: letní zkouškové období 26. dubna až 14. května 2021

 Pokud to bude možné, následují 4 týdny odborné praxe.

S ohledem na tuto skutečnost dojde ke změně termínu odevzdání absolventské práce studentů  III. ročníku a odevzdání přihlášky k absolutoriu.

 

Zdůvodnění: Studenti 3. ročníku dosud nemohli absolvovat odbornou praxi za zimní období a studenti 2. ročníku praxi za zimní ani letní období školního roku 2020/21. Výuka pokračovala distančním způsobem. Změnu harmonogramu projednají s dotčenými studenty vedoucí učitelky studijních skupin do 18. března 2021.

 

Všechny náhradní termíny budou stanoveny a studentům včas sděleny v závislosti na vyhlášených opatřeních.

V Hořicích dne 15. března 2021

Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy

Bez komentářů.