Běstvina – odborné soustředění mladých chemiků a biologů

V červenci se zúčastnil náš student kvinty Štěpán Borůvka letního odborného soustředění (LOS) mladých chemiků a biologů na Běstvině.  LOS je podporováno přírodovědecky orientovanými fakultami předních českých univerzit a účastní se ho studenti, kteří dosáhli prvních třech míst v krajských kolech biologické a chemické olympiády.

Tématem letošního tábora bylo Rakousko-Uhersko, takže všechny nápisy budov i s jídelním lístkem byly první týden v němčině a druhý v maďarštině. Štěpán měl každý den poměrně nabitý program, který se skládal ze dvou tříhodinových a volitelných poobědových přednášek (tzv. dýchánků). Obsah přednášek byl velmi pestrý – od exkurzí do přírody s výkladem (botanická vycházka, způsoby monitorování obratlovců, chytání vodních bezobratlých), klasické přednášky s výkladem (imunologie, genetika, ekologie obnovy, evoluce fotosyntézy, neurobiologie, protistologie, fyziologie člověka, cirkadiánní rytmy a mnoho dalších) až po úlohy praktické, kde se využívaly různé biologické pomůcky, jako jsou preparační sady, určovací klíče, smýkadla na odchyt hmyzu, ale i mikroskopy (pitva vybraných obratlovců, morfologie rostlin, funkční anatomie rostlin, Gramovo barvení…) a dokonce i kurz první pomoci nebo chirurgické šití. Dále se nepravidelně konaly přednášky večer (např.  o epigenetice; fotografická přednáška o Keni). Program nebyl nastavený pevně. Účastníci si ho mohli na některé dny sestavit sami. Výběr byl obvykle ze čtyř přednášek, jak dopoledne, tak odpoledne.

V areálu tábora byla také biologická laboratoř s volným přístupem, kde studenti mohli bez omezení vyzkoušet mikroskopy, binokulární lupy, a dokonce i velký fluorescenční mikroskop. V takzvaném Zeleném stanu byla výstavka – kdokoli tam mohl cokoliv přinést a odborníci následně určili a vystavili daný druh rostliny, živočicha, houby či čehokoliv jiného. Mimo odborného biologického programu byly v táboře možnosti sportovních aktivit. Pořádaly se dvě noční hry, spousta sportovních turnajů (například fotbalové utkání biologů proti chemikům) a mnoho dalších výletů a akcí.

V červenci se zúčastnil náš student kvinty Štěpán Borůvka letního odborného soustředění (LOS) mladých chemiků a biologů na Běstvině.  LOS je podporováno přírodovědecky orientovanými fakultami předních českých univerzit a účastní se ho studenti, kteří dosáhli prvních třech míst v krajských kolech biologické a chemické olympiády.

Tématem letošního tábora bylo Rakousko-Uhersko, takže všechny nápisy budov i s jídelním lístkem byly první týden v němčině a druhý v maďarštině. Štěpán měl každý den poměrně nabitý program, který se skládal ze dvou tříhodinových a volitelných poobědových přednášek (tzv. dýchánků). Obsah přednášek byl velmi pestrý – od exkurzí do přírody s výkladem (botanická vycházka, způsoby monitorování obratlovců, chytání vodních bezobratlých), klasické přednášky s výkladem (imunologie, genetika, ekologie obnovy, evoluce fotosyntézy, neurobiologie, protistologie, fyziologie člověka, cirkadiánní rytmy a mnoho dalších) až po úlohy praktické, kde se využívaly různé biologické pomůcky, jako jsou preparační sady, určovací klíče, smýkadla na odchyt hmyzu, ale i mikroskopy (pitva vybraných obratlovců, morfologie rostlin, funkční anatomie rostlin, Gramovo barvení…) a dokonce i kurz první pomoci nebo chirurgické šití. Dále se nepravidelně konaly přednášky večer (např.  o epigenetice; fotografická přednáška o Keni). Program nebyl nastavený pevně. Účastníci si ho mohli na některé dny sestavit sami. Výběr byl obvykle ze čtyř přednášek, jak dopoledne, tak odpoledne.

V areálu tábora byla také biologická laboratoř s volným přístupem, kde studenti mohli bez omezení vyzkoušet mikroskopy, binokulární lupy, a dokonce i velký fluorescenční mikroskop. V takzvaném Zeleném stanu byla výstavka – kdokoli tam mohl cokoliv přinést a odborníci následně určili a vystavili daný druh rostliny, živočicha, houby či čehokoliv jiného. Mimo odborného biologického programu byly v táboře možnosti sportovních aktivit. Pořádaly se dvě noční hry, spousta sportovních turnajů (například fotbalové utkání biologů proti chemikům) a mnoho dalších výletů a akcí.

Bez komentářů.