INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ OD 1. 9. 2022

1. 9. 2022 mají podle kreditu automaticky objednanou stravu studenti, kteří jsou ubytováni na internátu. Ostatní studenti mají stravu objednanou dle kreditu od 2. 9. 2022. 

Oběd je možné objednat do 30. 8. 2022, do 12 hod. telefonicky u p. Moniky Faltové 725 842 502.
Bez komentářů.