30. výročí sametové revoluce

V pátek 15.11. vyvrcholily na hořické radnici připomínkové akce u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Jako škola jsme velmi rádi, že jsme byli významným partnerem města při organizaci těchto událostí. Naši studenti společně s pedagogy natočili dokument s pamětníky, kteří před třiceti lety sehráli důležitou roli u nás ve městě. Dále naši studenti a pedagogové uspořádali v radničním sále vzpomínkový večer Tenkrát na gymplu. Divadelní sál se naplnil a po úvodním slovu pana starosty Aleše Svobody a paní místostarostky Jany Bouzkové se na jevišti diskutovalo s bývalými studenty Filipem Richtermocem a Tomášem Petráčkem. Zpívalo se, studenti sehráli humorné scénky a na závěr jsme mohli zhlédnout náš dokument, který je dále k vidění v Městském muzeu.

 

Bez komentářů.