Beseda – Multikulturalismus

Studenti oboru Sociální činnost (1.S, 2.S, a 3.S) se ve čtvrtek 17. 10. 2019 zúčastnili další besedy. Tentokrát za studenty přijel pan Lukáš Gilányi, DiS. z občanského sdružení Laxus. Téma besedy bylo Multikulturalismus, subkultury a extremismus, a informace, které studenti získali představují rozšíření znalostí nejen v jejich oboru, ale i v běžném společenském životě.

Mgr. Monika Malá

Bez komentářů.