Beseda o činnosti Úřadu práce ČR

Když se řekne Úřad práce, vybaví se mnohým poradenství a agenda nezaměstnanosti. Přitom se zde dají  řešit i další záležitosti týkající se nepříznivé sociální situace klientů: dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze, dávky pro osoby zdravotně postižené, humanitární dávky nebo sociální šetření v domácnostech klientů, které je nedílnou součástí řízení příspěvku na péči a dávek hmotné nouze.

Tyto oblasti nám přišla přiblížit vedoucí detašovaného pracoviště Úřadu práce v Hořicích paní Ing. Oldřiška Kašíková a sociální pracovnice příspěvku na péči paní Bc. Eva Novotná. Studenti sociální činnosti si tak mohli propojit teoretické znalosti z odborných předmětů, které získávají v průběhu studia a díky odborníkům z praxe dostali impulz i k dalšímu možnému směřování v rámci sociální sféry. 

Mgr. Dana Špicarová

 

Bez komentářů.