Beseda o energetice a udržitelnosti s Ing. Lukášem Řádkem, MBA

Ve čtvrtek 7. prosince 2023 měli studenti naší VOŠ jedinečnou příležitost účastnit se besedy s významným hostem, ing. Lukášem Řádkem, MBA. Ing. Řádek, náměstek primátorky města Hradec Králové a poradce ministra průmyslu a obchodu, je renomovaný odborník na životní prostředí a energetiku.

Téma besedy se zaměřilo na aktuální otázky energetiky v České republice a v Evropské unii a diskutovalo se o budoucnosti této klíčové oblasti. Ing. Řádek přinesl hluboké pochopení problematiky a představil nové perspektivy a trendy v oblasti energetiky.

Zvláštní pozornost byla věnována tématům cirkularity a zero waste, a to jak z evropského, tak i lokálního hlediska. Studenti měli možnost položit své otázky a aktivně se zapojit do diskuse, což přispělo k obohacení jejich znalostí a pohledů na tyto aktuální témata.

Beseda s ing. Lukášem Řádkem poskytla našim studentům neocenitelný příspěvek k jejich odbornému vzdělání a současně podnětila jejich zájem o společenské otázky. Jsme rádi, že můžeme poskytovat našim studentům takové příležitosti a věříme, že tato beseda přispěje k jejich dalšímu profesnímu rozvoji.

Děkujeme ing. Lukáši Řádkovi za jeho cenný příspěvek a všem studentům, kteří se aktivně zapojili do této inspirativní akce.

 

Bez komentářů.