EXKURZE V NÁRODNÍM MUZEU

Ve středu 29. listopadu jsem společně s třídou 1.G v doprovodu paní učitelky Rolfové a paní učitelky Kučerové vyrazila na výlet do Prahy. Naším cílem bylo Národní muzeum. Ještě před vlastní návštěvou jsme získali několik zajímavých informací o této významné historické budově. Před vstupem do impozantní historické budovy nás zaujala třístupňová fontána, která pochází z roku 1892. Návštěvu Národního muzea jsme zahájili v Panteonu. Je umístěný pod kopulí a řadí se k nejkrásnějším sálům v naší republice. Uvnitř Panteonu je vystavená celá řada byst a soch českých vladařů a významných osobností (například bájná kněžna Libuše a kníže Přemysl Oráč s radlicí, kníže Václav nebo český král Přemysl Otakar II. s obrovským štítem). Mezi stálé expozice muzea patří Zázraky evoluce, Dějiny, Sály minerálů a Okna do pravěku. Nejvíce mě zaujala právě tato expozice, kde jsme mohli objevit, jak vypadal život na našem území před mnoha milióny let od prvohor po čtvrtohory. V prvním sále jsme si udělali představu o tom, jak vypadaly prvohorní močály. Tématem druhého sálu byly druhohory. Třetí sál byl věnován třetihorním sopkám. Ve čtvrtém sále jsme nalezli model mamuta. V muzeu jsme také měli možnost vidět artefakty, které pocházejí z Dolních Věstonic. K vidění byly figurky žen včetně Věstonické Venuše, náhrdelníky, čelenky, náramky nebo prsteny vyrobené z mamutoviny, kamene, jantaru nebo lastur.  Na exkurzi Národního muzea jsem se moc těšila a skutečně jsem si ji užila. Strávila jsem tam hezký den a doufám, že se tam v budoucnu zase někdy vrátím. 

 

Lenka Martínková – 3.G

Bez komentářů.