Beseda o sociálně-právní ochraně dětí

Jaké kauzy řeší sociální pracovnice na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, co je to blaho dítěte, rodičovská zodpovědnost, případová konference nebo její úloha u soudu,…? O těchto a dalších tématech, které tvoří základ její práce, nám přišla v úterý 31. 5. 2022 popovídat a se studenty druhého a třetího ročníku SOŠ diskutovat odbornice na tuto problematiku, paní Mgr. Jaroslava Srkalová z Městského úřadu v Hořicích.

I touto profesní „cestou“ se mohou studenti sociální činnosti dále ubírat, pokud si po střední škole zvolí další navazující vyšší odborné, případně vysokoškolské studium se sociálním zaměřením, které je podmínkou k výkonu této profese.

Bez komentářů.