Beseda – Život za mřížemi Vazební věznice Hradec Králové

Dne 14. 3. 2022 se mohli studenti oboru Sociální činnost seznámit, díky poutavé přednášce PhDr. Ireny Hrabincové, s životem za mřížemi ve vazební věznici Hradec Králové. Paní doktorka hovořila o své již 12leté praxi v roli psychologa v tomto zařízení, sdělila nám nejen podstatné rozdíly mezi vazbou a výkonem trestu odnětí svobody, včetně psychologických dopadů na jedince, ale i spoustu zajímavostí, které následně podněcovaly studenty k otázkám.

Svým vyprávěním mohla tak inspirovat k pokračování v navazujícím studiu, kde lze nalézt uplatnění v rámci pomáhajících profesí na pozici sociálního pracovníka, psychologa či vychovatele.

Beseda se všem studentům líbila.

Bez komentářů.