BĚSTVINA 2023

V červenci náš student Štěpán Borůvka z 6. G opět navštívil čtrnáctidenní letní odborné soustředění (LOS) mladých chemiků a biologů v Běstvině.  LOS je podporováno přírodovědecky orientovanými fakultami předních českých univerzit  a účastní se ho studenti, kteří dosáhli prvních dvou míst v krajských kolech biologické a chemické olympiády. 

Štěpán měl každý den nabitý program, který se skládal ze dvou tříhodinových přednášek (dopoledne a odpoledne), volitelných a kratších poobědových přednáškách (tzv. dýchánků – kupříkladu dýchánek se spermiemi, s lidskou lebkou, o pěstování bakterií z vlastních nohou či o matematických úlohách v biologii). Dále se nepravidelně konaly přednášky večer (např. přednáška o geologické pestrosti Železných hor, fotografická přednáška o Austrálii, přednáška o mumifikaci). Obsah přednášek byl velmi pestrý – od exkurzí do přírody s výkladem (botanická vycházka, výroba vlastního fylogenetického stromu z nalezených rostlin, odchyt vážek, základy chirurgického šití, střelba z genové pistole), klasické přednášky (algologie – součástí přednášky byla i algologická verze soutěže Riskuj, evoluční genetika, fyziologie ženy, „jak hmyz ke křídlům přišel“, endokrinologie, hydrobiologie) až po praktické ukázky ze života biologa – samozřejmě s využitím spousty speciálních pomůcek jako jsou preparační sady, určovací klíče, smýkadla na odchyt hmyzu, pH/ion metr, ale i fluorescenční mikroskopy či průtokový cytometr. Došlo jak na pitvu srdce, tak na pitvu hlemýždě. Přednášející také názorně ukázali, jak rozpoznat pyl z jehličnanů (kterého jsou vidět spousty žlutých nánosů všude možně na autech, venkovním nábytku atp.) od pylu řepky (který je z toho křivě obviněn). Konala se jedna speciální přednáška, a to sice přednáška Dany Drábové na téma Záporožská jaderná elektrárna. Program nebyl nastavený pevně – účastníci si mohli program na některé dny sestavit sami. 

V areálu tábora byla také biologická a chemická laboratoř s volným přístupem, kde studenti mohli bez omezení vyzkoušet mikroskopy, binokulární lupy, a dokonce i velký fluorescenční mikroskop či si půjčit některou publikaci z tamní „knihovny“. Mimo odborný biologický program byla v táboře možnost i sportovních aktivit. Pořádaly se dvě noční hry, spousta sportovních turnajů (biologicko-chemické klání ve volejbale a fotbale) a mnoho dalších výletů a akcí (např. mumifikace a následné povznesení hlavních vedoucích do posmrtného života). 

Bez komentářů.