BOTANICKÁ VYCHÁZKA za orchidejemi Podzvičinska

Studenti biologického semináře ze 7. G se zúčastnili terénního botanického cvičení za orchidejemi. Odborný výklad nám poskytl lesní inženýr A. Chrz. Cestou od údolí Bystřice k Farářově louce  jsme určovali různé druhy bylin a dřevin a dozvěděli jsme se i pár informací o lesním hospodářství. Na Farářově louce mohli studenti pozorovat typické mokřadní společenstvo s výskytem vstavačovitých rostlin.

Bez komentářů.