Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s.,Hradec Králové

Dne 2. listopadu 2023 navštívili  studenti druhého ročníku oboru sociální činnost službu Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s. v Hradci Králové. Paní ředitelka Mgr. Vostrovská spolu se svými kolegy nás poutavě zasvětila do role pečovatele, pracovníka v soc. službách či poradce v rámci služeb, které spadají pod organizaci: pečovatelská služba, centrum denních služeb, manželská a rodinná poradna a doprovázející organizace Nora, která pomáhá pěstounským rodinám. Studenti si mohli vyzkoušet pracovat s pomůckami usnadňujícími pohyb a soběstačnost klientů a vžít se do role jak pomáhajícího, tak i klienta.

Děkujeme všem zaměstnancům za vstřícné přijetí a ukázku dobré praxe, která doplňuje teoretické studijní znalosti z oblasti sociální péče.

Mgr. Dana Špicarová

Bez komentářů.