Chemická olympiáda

Ve dnech 12. 2. 2024 a následně 1. 3. 2024 se konalo školní kolo a okresní kolo chemické olympiády v kategorii D. Tematicky byla letos zaměřena na „Látky v živých organismech“.  Studenti kvarty, Tomáš Rybáček, Marek Bureš, Robin Vejs v soutěži řešili teoretickou část, prošli praktickou částí a čekal je ještě písemný test. Ve školním kole studenti dosáhli dobrých výsledků (bodový součet teorie, praxe, test), stali se úspěšnými řešiteli a postoupili do kola okresního, které se realizovalo ve výukových prostorách chemie Gymnázia v Nové Pace. Na “bedně” jsme sice nebyli, ale Markovi uniklo třetí místo jen o pár málo bodů (Robin s Tomem skončili za ním).

Chtěl bych naše studenty pochválit za snahu o dobrou reprezentaci naší školy, věřím, že nabyté poznatky a zkušenosti dobře zúročí ve své další studijní dráze a v budoucnu se již ve vyšších kategoriích opět zúčastní této zajímavé chemické soutěže.

Mgr. Jan Štěrba

Předchozí

Bez komentářů.