Demokracie a Já

Dne 24. 4. 2019 se studenti ze společenskovědního semináře zúčastnili workshopu Demokracie a Já, kde si vyzkoušeli založení politické strany, vytvoření projektu z grantů EU a v neposlední řadě prošli Živou knihovnou sestavenou z odborníků na grantovou problematiku našeho kraje.
Monika Malá
Bez komentářů.