Poznej svoje město

Poznej svoje město byl název akce, kterou včera prožili studenti našeho gymnázia. Žáci kvarty ve spolupráci se svými učiteli připravili zajímavý projekt pro své mladší spolužáky z primy.
Vypravili jsme se do ulic našeho města a navštívili velmi zajímavá a atraktivní místa Hořic.
Celá akce začala na radnici, kde nás přivítal pan starosta. Žákům představil nejen sebe, ale především vysvětlil, jak  město hospodaří, do čeho investuje, jaké jsou plány do budoucna a podobně.
Z radnice jsme přešli do nově otevřeného muzea, kde jsme obdivovali zdařilou rekonstrukci.
Následovala místa zaměřená především na zmizelou, ale kdysi velmi významnou komunitu Židů v Hořicích.
Zastavili jsme se u Levitova domu, Hirschovy vily, byli v synagoze, prošli a prohlédli si působivý židovský hřbitov.
Za laskavého svolení manželů Němečkových jsme měli možnost navštívit a prohlédnout si starou Goldschmidtovu vilu, která je aktuálně v rekonstrukci.
Poslední zastávka v rámci poznávání města byla v kostele, kterým nás provedl pan Bičiště. Návštěva to byla vskutku netradiční. Vychutnali jsme si i varhanní hudbu a hru na příčnou flétnu. Na závěr jsme mohli projít  tajemné půdní prostory, které v úplné tmě vyvolávají silné pocity uvnitř každého z nás.
Den to byl vskutku dlouhý, ale velmi zajímavý. Spolupráce mezi třídami byla bezvadná a těšíme se na další podobné akce.
Bez komentářů.