DEN OTEVŘENÝCH ZAHRAD V APROPU O. P. S. JIČÍN

Ve čtvrtek dne 16. 5. 2024 navštívili studenti druhého ročníku oboru sociální činnost a oboru ošetřovatel den otevřených zahrad organizace APROPO Jičín, o. p. s..  APROPO Jičín, o. p. s. poskytuje služby osobní asistence, denní stacionář, sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny, odborné sociální poradenství a volnočasové integrační aktivity. Klienty APROPA  jsou děti a dospělí do 55 let věku s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a jejich rodiny, pečující osoby a opatrovníci.

Studenti si pro klienty připravili ranní zábavnou rozcvičku a hledání předmětů v rýži. Zažili na vlastní kůži muzikoterapii, nechali se obsloužit v rámci občerstvení klienty a v rámci exkurze si prošli část komplexu, který se věnuje ambulantním službám. Milé bylo setkání i s naší absolventkou, která v APROPU pracuje jako pracovník v sociálních službách a vede tu ergoterapie.  Krásná ukázka dobré praxe v duchu současného trendu, aby lidé s handicapy mohli žít v běžném prostředí a nemuseli odcházet do institucionálních zařízení.

Moc děkujeme za tuto jedinečnou možnost být součástí této akce.

 

Bez komentářů.