DEN PRO RODINU VE SMETANOVÝCH SADECH

Studenti oboru sociální činnost se v sobotu dne 11. května 2024 aktivně zapojili do jedinečného projektu Den pro rodinu, na kterém se kromě města Hořice podílel i MAS Podchlumí a Královéhradecký kraj. Studenti pomáhali s přípravou stanovišť, doprovodem klientů Domova bez bariér, s  aktivitami na našem stánku. Pořadatelé, zástupci a aktéři na poli rodinné politiky si pro návštěvníky připravili celou řadu informací, podnětů a zábavy.

Návštěvníkům akce se dostalo unikátní možnosti získat během jednoho dne ucelený přehled nabídky sociálních služeb v regionu, neboť prezentaci zde měl kromě Domova bez bariér připravenou i Denní stacionář Klokan, Sociální služby města Hořice, Domeček plný koleček, Nízkoprahový klub PoHoDa, Centrum sociální pomoci a služeb Hradec Králové, Občanská poradna Hořice, Tyfloservis, Péče o duševní zdraví, Sociální služby obce Chomutice, Domácí hospic Duha v Hořicích a další. Všechny tyto instituce byly připraveny podat zájemcům o službu či náhodným návštěvníkům erudované informace či podělit se o zkušenosti v přímé péči o klienty. S řadou těchto služeb se už naši studenti setkali v rámci exkurzí a praxí, takže si mohli teorii a praxi spojit a rozšířit obzory v oboru, který má v naší škole i společnosti nezastupitelné místo, neboť mimo jiné připravujeme studenty i na práci v soc. službách.

Bez komentářů.