Didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 1. a 2. září – důležité informace

Zkoušky společné části se v daných termínech uskuteční na základě časového rozvrhu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2021 v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Didaktické testy se na základě tohoto sdělení budou konat od středy 1. září do čtvrtka 2. září 2021 na vybraných spádových školách.

 

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT
1. září 2021   Matematika  12:15  135 min.
Německý jazyk  12:15  110 min. (40 + 70 min.)
Ruský jazyk  12:15  110 min. (40 + 70 min.)
Španělský jazyk  12:15  110 min. (40 + 70 min.)
2. září 2021  Anglický jazyk  9:00  110 min. (40 + 70 min.)
Matematika rozšiřující  9:00  150 min.
Český jazyk a literatura  13:30  85 min.

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

 

Bez komentářů.