Důležité informace k návratu žáků a zaměstnanců školy po Vánočních prázdninách

Vážení rodiče, milí žáci,

níže uvádíme stručný přehled podstatných změn v mimořádných opatřeních MZd s účinností od 3. 1. 2022.

COVID opatření od 3. 1. 2022:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků a zaměstnanců školy 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek,
  • od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků a zaměstnanců školy každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, bude provedeno preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,
  • povinnost se testovat se bude nově vztahovat i na ty zaměstnance, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,
  • preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy; nebude-li žák nebo zaměstnanec školy přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Letáček ke stažení

Předem děkujeme za případnou součinnost a přejeme Vám i Vašim blízkým bezproblémový nový rok 2022, plný pohody a především pevného zdraví.
Bez komentářů.