Exkurze do stacionáře Klokan

Dne 3.11. navštívily studentky prvního ročníku oboru Sociální činnost denní stacionář Klokan o.p.s. S jeho činností nás seznámil ředitel služby pan Bc. Petr Jakl. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením nebo s poruchou autistického spektra ve věku od 7 let. Provozní doba ambulantní formy služby je od 7-18 h. Mezi základní činnosti služby patří pomoc při zvládání běžných úkonů a péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně , poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, různé sociálně terapeutické činnosti jako je nácvik vaření, úklidu, péče o domácnost, zahradních činností, orientace ve vnějším prostoru a třeba i sportovní aktivity.
Bez komentářů.