Výběrové řízení “HOŘICE – Stavební úpravy objektu pro chov drůbeže 1701/1 a 1701/2”

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na “HOŘICE – Stavební úpravy objektu pro chov drůbeže 1701/1 a 1701/2”.

V přílohách naleznete výzvu k podání nabídky, vzor smlouvy o dílo, vzor čestného prohlášení, projektovou dokumentaci s výkazem výměr a krycí list.

V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je pátek 12.11. 2021 do 9.00 hodin.

Luboš Petera
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Riegrova 1403
Hořice 508 01
+420 725 060 358
+420 493 623 021IČ: 06 668 364

DIČ: CZ06668364

Výzva k podání nabídky

Vzor smlouvy o dílo

Čestné prohlášení

Projektová dokumentace s výkazem výměr

Krycí list nabídky

Bez komentářů.