Výběrové řízení

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na „Nákup osobního automobilu pro výuku autoškoly“. Jedná se o VZMR na „Nákup osobního automobilu pro výuku autoškoly“ dle přiložené technické specifikace. V příloze Zadávací dokumentace, Krycí list, Čestné prohlášení, Technická specifikace a Návrh kupní smlouvy. Termín k podání nabídky je pondělí  5.6.2023 do 09.00 […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na „Dodávka vestavěných skříní pro DM Riegrova“. Jedná se o VZMR na „Dodávka vestavěných skříní pro DM Riegrova“ dle přiložené technické specifikace. V příloze Zadávací dokumentace, Technická specifikace, Čestné prohlášení, Krycí list a Návrh smlouvy o dílo. Termín k podání nabídky je pátek  24. […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na „Dodávka a montáž výtahu pro DM Riegrova“. Jedná se o VZMR na „Dodávka a montáž výtahu pro DM Riegrova“ dle přiložené technické specifikace. V příloze Výzva k podání nabídek, Technická specifikace, Čestné prohlášení a Krycí list. Termín k podání nabídky je pátek  24. […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na „Nákup interaktivního dataprojektoru“. Jedná se o VZMR na „Nákup interaktivního dataprojektoru“ dle přiložené technické specifikace. V příloze Zadávací dokumentace, Krycí list, Čestné prohlášení, Technická specifikace a Návrh kupní smlouvy. Termín k podání nabídky je úterý  20.12.2022 do 9 hodin v sídle zadavatele, na adrese […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na Nákup IT techniky. Jedná se o VZMR na „Nákup zařízení pro učebnu výpočetní techniky“ dle přiložené technické specifikace. V příloze Zadávací dokumentace, Krycí list, Čestné prohlášení, Technická specifikace a Návrh kupní smlouvy. Termín k podání nabídky je pondělí  28.11.2022 do 9 hodin v sídle zadavatele, na adrese […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na Nákup zařízení pro učebnu výpočetní techniky. Jedná se o VZMR na „Nákup zařízení pro učebnu výpočetní techniky“ dle přiložené technické specifikace. V příloze Zadávací dokumentace, Krycí list, Čestné prohlášení, Technická specifikace a Návrh kupní smlouvy. Termín k podání nabídky je pondělí  28.11.2022 […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na Nákup výpočetní techniky. Jedná se o VZMR na nákup výpočetní techniky dle přiložené technické specifikace. V příloze Zadávací dokumentace, Krycí list, Čestné prohlášení, Technická specifikace a Návrh kupní smlouvy. Termín k podání nabídky je čtvrtek 20. 10. 2022 do 09.00 hod..  Luboš Petera Zemědělská […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na Dodávku vjezdové brány pro Školní statek Hořice. Jedná se o VZMR na dodávku a instalaci samonosné vjezdové brány dle přiložené technické specifikace. V příloze Zadávací dokumentace, Krycí list, Čestné prohlášení, Technická specifikace a Návrh kupní smlouvy . V případě zájmu zúčastnit se výběrového […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na Nákup ICT. Jedná se o VZMR na nákup ICT dle přiložené technické specifikace. V příloze Zadávací dokumentace, Krycí list, Čestné prohlášení, Technická specifikace a Návrh kupní smlouvy.  V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je pondělí […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na Vybavení Center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami „Dodávka kolového traktoru pro odborný výcvik AUTOŠKOLY“. Jedná se o VZ na dodávku kolového traktoru pro odborný výcvik AUTOŠKOLY. V příloze Výzva, Čestné prohlášení, Krycí list a Specifikace stroje. V případě zájmu zúčastnit se výběrového […]
Číst více