Výběrové řízení “Vybavení centra odborné přípravy (COP) učebními pomůckami – Dodávka kolového traktoru pro odborný výcvik Autoškoly”

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola vyhlašuje výběrové řízení na “Vybavení centra odborné přípravy (COP) učebními pomůckami – Dodávka kolového traktoru pro odborný výcvik Autoškoly”

V přílohách naleznete Výzvu k podání nabídky, Technickou specifikaci, Čestné prohlášení,  Krycí list a Návrh kupní smlouvy. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je ve čtvrtek  6. 6. 2024 do 9.00 hodin v sídle zadavatele, na adrese Riegrova 1403, 508 01  Hořice.

 

Luboš Petera
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Riegrova 1403
Hořice 508 01
+420 725 060 358
+420 493 623 021IČ: 06 668 364

DIČ: CZ06668364

 

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení

Návrh kupní smlouvy

Specifikace stroje

Výzva k podání nabídky

Bez komentářů.