Výběrové řízení „Dodávka stroje – sklízecí mlátičky“

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola vyhlašuje výběrové řízení na „Dodávku stroje – sklízecí mlátičky“.

V přílohách naleznete Zadávací dokumentaci, Návrh kupní smlouvy, Čestné prohlášení, Technickou specifikaci, Krycí list a Prohlášení o přijetí smluvních podmínek. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je v pondělí  3. 6. 2024 do 9.00 hodin v sídle zadavatele, na adrese Riegrova 1403, 508 01  Hořice.

 

Luboš Petera
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Riegrova 1403
Hořice 508 01
+420 725 060 358
+420 493 623 021IČ: 06 668 364

DIČ: CZ06668364

 

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení

Návrh kupní smlouvy

Technická specifikace

Prohlášení o přijetí smluvních podmínek

Zadávací dokumentace

Bez komentářů.