Exkurze k soudu na trestní jednání

Studenti maturitního ročníku oboru Sociální činnost v rámci předmětu právo navštívili ve čtvrtek 14. března 2024 trestní řízení u Okresního soudu v Hradci Králové. V prvním případu se jednalo o opakovanou trestnou činnost krádeže a poškození cizí věci, kterou prováděla během léta 2023 skupina tří obžalovaných. Zajímavé bylo, že jeden z obžalovaných již vykonával nepodmíněný trest odnětí svobody, proto byl vězeňskou službou do jednací sítě eskortován. Během hlavního líčení jsme viděli použití nového prostředku, který zrychluje soudní řízení a je pro obžalované a jejich výši trestu příznivější a to institut prohlášení viny. Všichni tři obžalovaní (1 muž, 2 ženy) dobrovolně prohlásili svoji vinu, tím se plně doznali, že přečiny spáchali podle toho, jak bylo uvedeno v obžalobě. Trestní řízení je vždy o vině a trestu a tudíž následovalo pouze dokazování ve věci druhu a výše trestu. Po výslechu obžalovaných zazněly závěrečné řeči státního zástupce, obhájce a obžalovaných. Následovala přestávka, během které samosoudkyně rozmyslela tresty a připravila rozsudek. Na chodbě během přestávky studenti diskutovali o projednávané věci. Zvědavost studentů zapojila do rozhovoru i státního zástupce a obhájce klienta, neboť byli velmi vstřícní a ochotni odpovídat. Při vynesení rozsudku jsme jako všichni povstali a vyslechli si rozsudek. Dva obžalovaní obdrželi nepodmíněné tresty odnětí svobody a jeden podmíněný trest odnětí svobody. Všichni ještě dostali povinnost nahradit škodu poškozeným. Samosoudkyně následně odůvodnila vynesení takových trestů a obžalovaných se dotázala, zda si ponechají lhůtu na odvolání, či nikoli. Po skončení jednání nabídla paní soudkyně prostor na otázky, které studenti rádi využili.

Druhé trestní jednání proběhlo odpoledne a i zde se jednalo o přečin krádeže. Obžalovaná taktéž prohlásila svoji vinu a paní samosoudkyně následně řešila pouze druh a výši trestu. Za krádež automobilu a jeho následný prodej obžalovaná obdržela nepodmínění trest odnětí svobody.

Oba případy byly v něčem podobné např., že obžalovaní řešili svoji prokázanou trestnou činnost prohlášením viny. Všichni obžalovaní byli mladí lidé a bylo nepříjemné slyšet, že již mají bohatou trestní minulost a že největším důvodem všech krádeží, bylo získání prostředků na následný nákup drog.

Studenti byli exkurzí nadšeni a pro ty, kteří maturují z práva, to představovalo vynikající zopakování učiva.

Ing. Tomáš Horák

Bez komentářů.