Gymnazisté na mezinárodní dějepisné soutěži v Chebu

Ve čtvrtek dne 21. listopadu 2019 se v Chebu konalo nejvyšší kolo česko – slovenské dějepisné soutěže s názvem „Od společného probuzení k přelomu a rozdělení (1978 – 1992)“.

Soutěže se zúčastnilo 75 vítězných týmů gymnázií ze všech krajů České republiky a Slovenské republiky. Do tohoto finále postoupila z každého kraje první tři družstva, dále vítězové z minulého kola a také 15 družstev s nejvyšším počtem bodů, která se neumístila na prvních třech místech v kraji.

Z našeho Královéhradeckého kraje postoupila 2 družstva z Hradce Králové (Gymnázium Boženy Němcové a Biskupské gymnázium) a my z Hořic. Naše družstvo tvořili: Anna Zineckerová, Jan Rychtera a Vojtěch Kuneš.
Do Chebu jsme se museli vypravit už ve středu ráno. Večer jsme byli z Chebu odvezeni autobusy na ubytování do Františkových Lázní a ráno zpět do Chebu na soutěž.

Při slavnostním zahájení uvítal soutěžící nejen organizátor soutěže, učitel chebského gymnázia Mgr. Miroslav Stulák, ale především první místopředseda Senátu PČR Milan Štěch, velvyslanci ČR na Slovensku a SR v Česku, starosta Chebu a řada předních současných českých a slovenských historiků, kteří se zabývají nejnovějšími československými dějinami (např. prof. Jan Rychlík z FF UK v Praze, PhDr. Jan Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů či prof. Vilém Prečan).
Jako hosté přijeli studenty povzbudit bývalý spolupracovník Václava Havla Jan Ruml a z Evropského parlamentu z Bruselu dorazil Alexandr Vondra.
Vlastní soutěž měla 4 kola, kde studenti v tříčlenném týmu řešili jednotlivé otázky. První kolo mělo 50 otázek, kde studenti vybírali ze 4 možností. Některé otázky byly v češtině, menší část ve slovenštině. Např. na otázku Medzi významné pútnické miesta, ktoré navštevovali desaťtisíce veriacich, nepatrí: a) Levoča b) Velehrad c) Šaštín d) Michalovce.

Ve druhém kole se odpovídalo přímo slovy na konkrétní otázky, kterých bylo 25. Ve třetím kole měli studenti z úryvku poznat, o jaký dokument se jedná, dále vysvětlit různé pojmy, uvést autory dobových knih, k dobovým dokumentárním fotografiím doplnit rok vytvoření snímku a k 18 fotografiím významných osobností doplnit alespoň příjmení. Studenti měli např. poznat Jágra, Kukuru, Langoše, Čubu, Dietla, Korce, Vašáryovou, Hrabala a mnoho dalších.

V další části měli z videoukázek určit jméno českého nebo slovenského zpěváka či hudební skupiny, na ukázce z českého či slovenského filmu měli určit jeho název, režiséra a herce (byly zde ukázky z filmu Vesničko má, středisková, Obecná škola, Fontána pre Zuzanu, Tichá bolest, Chlap prezývaný Brumteles apod.).

Dále museli studenti poznat znělky stanic či televizních či rozhlasových pořadů, např. Hlasu Ameriky, Televizního klubu mladých, Bakalářů atd. Ze sportovních přenosů měli určit, o kterého závodníka se jedná, o jakou konkrétní soutěž ze kterého roku a někdy i jeho tehdejší sportovní výkon.

Na závěr zadávali studentům formou videonahrávky speciální otázky významné české či slovenské osobnosti, např. V. Malý, J. Čarnogurský, A. Vondra, Z. Čaputová a mnozí další.

Naši gymnazisté se velmi snažili, ale konkurence byla veliká, takže jsme se mezi finalisty do první desítky zdaleka nedostali, byli jsme až v poslední třetině. Velmi úspěšná byla letos slovenská gymnázia, např. na prvním místě bylo gymnázium z Lučence. Z našeho kraje si velmi dobře vedlo Gymnázium B. Němcové, které bylo osmé, Biskupské gymnázium se umístilo hned za námi.

Všichni účastníci této vrcholné dějepisné soutěže si domů odvezli nejen hluboké zážitky, ale také velké množství odborných historických publikací především k československým dějinám.

Zpravodajství o soutěži přinesla i Česká televize: odkaz na Českou televizi

Na závěr bych chtěl mnohokrát poděkovat našim soutěžícím za velkou práci a obrovské nasazení při přípravě na soutěž a poblahopřát jim k postupu do tohoto vlastně mezinárodního vrcholného kola, ve kterém si i přes velmi silnou konkurenci vedli velmi dobře.

Chtěl bych též poděkovat vedení našeho města, že spolu s dalšími asi 50 městy a ostatními sponzory tuto významnou vzdělávací akci finančně podpořilo.

PhDr. Jan Tomíček

Bez komentářů.