Homesharing – pomoc rodičům pečujícím o dítě s postižením

Představit Centrum Orion, z. s. nám přijela 17. 3. 2022 paní Mgr. Miroslava Červinková, MBA – ředitelka a vedoucí sociální pracovnice spolu s paní Mgr. Marií Vrzákovou, koordinátorkou pro homesharing. Centrum pomáhá osobám s handicapem a jejich rodinám z Královéhradeckého kraje prostřednictvím sociálních služeb a volnočasových aktivit vést co možná nejvíce samostatný, aktivní a plnohodnotný život. Vedle centra denních služeb a osobní asistence nám přiblížily nový projekt Homesharing jako novou formu pomoci rodičům pečujícím o dítě s postižením, která umožňuje pravidelný pobyt dítěte s postižením v domácnosti tzv. hostitele.

Homesharing je příležitost, jak trávit čas smysluplným způsobem a získávat zcela nové zážitky. Jedná se o novu formu rozvíjející formy pomoci rodinám s dítětem s postižením, která má smysl. Hostitelem se může stát každý (jednotlivec, pár nebo celá rodina), kdo může nabídnout svůj čas, energii a prostor dítěti s postižením. Je plnoletý, trestně bezúhonný a v dobré psychické a fyzické kondici. Další inspirace pro pomáhající profese sklidila u studentů oboru Sociální činnost úspěch.

Mgr. Dana Špicarová

Bez komentářů.