Informace k zahájení školního roku 2021/2022 Vyšší odborná škola

Zahájení školního roku 1. 9. 2021 v budově Riegrova 1403, v 7:50.

Vaše první kroky budou směřovat do testovací místnosti- přízemí, učebna č. 4. Ve společných prostorách budovy školy je povinnost mít nasazený respirátor. Prosíme Vás, abyste přišli do školy s předstihem. Kolegyně budou v testovací místnosti od 7,30. Pokud máte doklad o očkování proti Covid (14.dní po druhé dávce) nebo potvrzení, že jste prodělali Covid (ochranná lhůta 180 dní), vezměte si tyto doklady s sebou.

Ve středu 1.9. budou probíhat pouze třídnické hodiny. Ve dnech 2. a 3.9. bude již probíhat výuka do 13,30.

 

Rozmístění tříd

  • 1.ročník VOŠ učebna č. 56
  • 2.ročník VOŠ  učebna č. 57
  • 3.ročník VOŠ učebna č. 50
Bez komentářů.