Jízda zručnosti

Ve dnech 25.–29. 3. 2019 probíhá školní kolo jízdy zručnosti  traktorem. Je stanovená trať  s různými překážkami, které jsou vytyčené, buď vodorovným dopravním značením, vytyčovacími kužely, nebo vytyčovacími brankami. Žáci mají za úkol projet trať traktorem se zapřaženým přívěsem v co nejkratším časovém limitu. Za každý dotek s vytyčovacím prvkem se připočítávají trestné body, které jsou následně převedeny na trestné minuty a připočteny k zajetému času. Žáci s nejlepšími časy postupují do dalšího kola v Hlušicích, kde spolu soutěží žáci z různých škol kraje a dále je možný postup do celostátního kola soutěže.

Bez komentářů.