Praxe do škol

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

18. března 2019 nás navštívil Ing. Dušan Kořínek Ph.D. z firmy Schaumann. Pod jeho vedením se třída Z3.A seznámila s programem pro výpočet krmných dávek pro skot.

Sestavovali jsme krmnou dávku pro dojnice chované na našem školním statku. Vycházeli jsme z krmiv, využívaných naším školním hospodářstvím. Program je velice přehledný a dobře se s ním pracuje. Když jsme sestavili krmnou dávku, tak nám Ing. Kořínek představil zootechnický program Moomle pro stájovou evidenci. Měli jsme možnost si takto zopakovat právě probíranou učební látku (jako např. reprodukční ukazatele).

Děkujeme tímto Ing. Kořínkovi a firmě Schaumann za skvělou příležitost si tyto programy vyzkoušet v praxi. Jistě tyto znalosti využijeme jak při výuce, tak i v budoucím zaměstnání.

Bez komentářů.