Konverzační soutěž ve španělštině – školní kolo

Ve středu 14. 2. 2024 se na naší škole konalo školní kolo Olympiády ve španělském jazyce. Ve dvou kategoriích studenti bojovali nejen o první místo, ale také o postup do krajského kola. Porota hodnotila jazykovou pohotovost a kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a plynulost vyjadřování.

Výsledky:

Kategorie ZŠ/VG II.
1. místo: Lucie Pomikálková – 4.G
2. místo: Dominika Militká – 4.G
3. místo: Renata Krejcarová – 3.G

Kategorie SŠ
1. místo: Rozálie Dymáčková – 7.G
2. místo: Adam Hájek – 5.G
3. místo: Šimon Čepek – 6.G

Všem zúčastněným studentům děkujeme a vítězům gratulujeme a přejeme, ať vám nadšení pro španělský jazyk a kulturu vydrží.

¡Felicidades!

Mgr. Martina Machačová

Bez komentářů.