Výstava LIDÉ ODVEDLE včetně besedy s APROPO, o. p. s.

Studenti druhého ročníku oboru Sociální činnost se dne 31. 3. 2022  seznámili s APROPEM, o. p. s. v rámci výstavy LIDÉ ODVEDLE.

Jedná se o jednu z největších neziskových organizací na Jičínsku. Její hlavní činností je poskytování podpory dětem a mladým dospělým s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Za APROPO, o. p. s. promlouvala poutavě nejenom sociální pracovnice Lucie Kochmanová, DiS., ale přímo i samotní klienti, kteří využívají těchto služeb. Byli připraveni nám zodpovědět jakýkoliv dotaz a celou interaktivní výstavu absolvovali s námi.  Studenti si tak zopakovali a blíže se seznámili se službami, které poskytuje organizace APROPO o.p.s. jako: osobní asistence, denní stacionář, sociální rehabilitace, poradenství a sociálně terapeutické dílny. Dostali praktické tipy, jak komunikovat s lidmi s postižením a zkusili si, jaké to je, vydat se na cestu jako neslyšící, nevidomý či tělesně postižený. Odnáší si tak cennou zkušenost, která jim může pomoci ve studiu, ale i v budoucím směřování k pomáhající profesi.

Dana Špicarová

Bez komentářů.