Obnovení praktického vyučování a praktického výcviku od pondělí 26.4.2021

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Ve středních školách, vyšších odborných školách  od 26. 4. 2021

▪ se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škola vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),

▪ osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

▪ žáci a studenti účastnící se vzdělávání se mohou ubytovat na DM.

Testování se nebojte. 🙂 Ve videu níže se můžete podívat, jak testování probíhá.

 

Bez komentářů.