Osvěta pěstounské péče

V pondělí 18. 3. 2024 navštívila naší školu paní Marcela Tobiášová. Před lety se paní Marcela rozhodla změnit svou práci a společně se svým mužem se stali přechodnými pěstouny. Za pět let pečovali o celkem osm dětí, které nemohly být ve svých rodinách. O své práci začala psát blog na http://marcelatobi.eu/ a postupně se dostala do povědomí lidí, organizací i politiků. Celou dobu intenzivně pracuje na změnách v systému Náhradní rodinné péče u nás. Postupně začala pracovat jako Koordinátor rodinných konferencí a pomáhat rodinám v krizi. Před několika lety se z přechodné pěstounky stala dlouhodobou, když se rozhodla přijmout na stálo dvě děti, které by jinak šly do dětského domova a po dvou letech k nim přibyla ještě sedmiměsíční sestřička.

Společně s několika kolegyněmi založila spolek na podporu pěstounů Spirit2018.cz. Snaží se spojovat přechodné a dlouhodobé pěstouny a poukazovat otevřeně na chyby systému. Získala mimo jiné ocenění ŽENA REGIONU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020. Její autentické vyprávění protkané podporou manžela vnesly do našeho sociálního oboru zase další impulz zejména v propagaci a významu pěstounství.  

MOC DĚKUJEME!!

Bez komentářů.