POHODA V POHODĚ :-)

Třetí zářijový týden je každoročně věnován kampani České asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů. Ta poukazuje na význam NZDM a přibližuje jejich činnost odborné i laické veřejnosti. Studenti sociální činnosti a vyšší odborné školy se v rámci dne otevřených dveří, který se konal 19. září 2023 mohli seznámit s činností klubu, cílovou skupinou  a nejčastějšími problémy, se kterými se pracovnice zde setkávají. Aktivně kladli otázky týkající se požadavků na tuto profesi, náplň práce, osobní zkušenosti, nejčastější „starosti“ dětí a mladistvých a motivaci. Některým otevřel další možnost, kde po absolvování školy pracovat nebo kde si vybrat praxi.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PoHoDa nabízí podporu dětem a mladým lidem ve věku od 6 – 26 let, kteří se vyskytují v Hořicích. Poskytuje jim možnost bezpečně trávit volný čas a nabízí radu a pomoc při řešení situace, se kterou si neví rady, a nemají nikoho, kdo by jim s tím pomohl. Snaží se jim vytvořit takové podmínky, aby byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali.

Mgr. Dana Špicarová

 

Bez komentářů.