Prevence patologických jevů – 1.S

Studenti 1.S (obor sociální péče) se 24. května 2019 v rámci grantového projektu zaměřeného na prevenci patologických jevů zúčastnili první besedy. Na téma prevence návykových látek diskutovali s Mgr. Miroslavem Zavadilem a seznámili se s chodem organizací SEMIRAMIS a LAXUS, které se věnují práci s uživateli drog.

Mgr. Monika Malá

Bez komentářů.