Procházka po Hořicích v němčině

V pátek 13. května 2022 se naše skupina němčinářů z 5.G vydala spolu s paní učitelkou Rolfovou na prohlídku města. Každý z nás byl chvíli Reiseleiter a v němčině nás vedl po připravené trase městem. Současně popisoval i památky a místa, která jsme míjeli. Podívali jsme se například ke kostelu, radnici, zámku a došli až ke Smetanovým sadům a odtud zpět ke škole.
Počasí nám přálo a moc jsme si to užili!!

Auf Wiedersehen

Eva Jezberová, 5. G

Bez komentářů.