Promítání filmu Mezi stěnami

Dne 21.1.2019 přijel na pracoviště v Lázních Bělohrad okresní metodik prevence Mgr. Lukáš Nálevka. Žáci 1.A měli možnost
shlédnout film Mezi stěnami a diskutovat na téma šikana a její projevy, důsledky.

Mgr. Eva Baudyšová – metodik prevence, výchovný poradce a speciální pedagog

Bez komentářů.