Rekonstrukce plynové kotelny Riegrova 1403

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení  “Rekonstrukce plynové kotelny Riegrova 1403”.

V přílohách naleznete Výzvu k podání nabídky, Smlouvu o dílo – vzor, Čestné prohlášení – vzor,  PD (projektová dokumentace) a VV (výkaz výměr) a Krycí list nabídky.

V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je v úterý 26. 5. 2020 do 09.00 hodin.

Luboš Petera

Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola
Riegrova 1403
508 01 Hořice
mobil: 725 060 358

IČO: 06668364

DIČ: CZ06668364

Bez komentářů.