Školení virtuální reality a nová DIGItechnika na škole

Naše škola zakoupila letos do výuky nové technologické pomůcky, které nám  pomůžou k lepšímu plnění našich digitálních kompetencí. Jednou z nich jsou 3D brýle značky META QUEST 3, které ovládají nejen virtuální, ale i  rozšířenou realitu. Virtuální realita je ideálním pomocníkem pro vzdělávání. Lze jí snadno doplnit výklad o názorné ukázky, které žáci ocení a díky kterým si látku lépe zapamatují.

Naši učitelé v rámci plnění cílů akreditace v programu Erasmus absolvovali školení na používání VR ve třídě. V první části bylo školení spíše všeobecné – určené pro učitele všech aprobací. Lektor Martin Bukáček je seznámil s metodikou 3D brýlí – s jejich prostředím, panely a tlačítky na ovladači. Dále jim poskytl typy na aplikace a kanály, se kterými lze 3D brýle používat. Následovala konkrétní ukázka přípravy do  hodiny dějepisu s použitím 3D brýlí na téma 2. světová válka.

Druhá část školení byla určena spíše učitelům přírodovědných předmětů. Seznamovali se též s nově zakoupeným online programem CORINTH.  Naučili se přihlásit do programu Corinth, nasdílet studentský kód na tabuli a vytvořit pracovní list se studentským kódem. Celé školení bylo velmi přínosné a zábavné zároveň.

Pro podporu digitálních kompetencí a opět k plnění cílů akreditace Erasmu bylo školou  zakoupeno třicet dva Chromebooků Acer 314 a dvě dobíjecí skříně ACER. Zařízení se budou využívat především při výuce cizích jazyků a jiných předmětů, kde se učí pomocí digitálních metod, jako např. Wordwall, Kahoot, Baamboozle, Actionbound.

Bez komentářů.